Ubicació i contacte

Ubicació

 

El Biobanc de Càlculs Renals de la Universitat de les Illes Balears (BICUIB) està ubicat a l'edifici d'Instituts Universitaris de Recerca del campus universitari.

Vial Es Vedrà. Primer pis, Laboratori 125.

 

Contacte

 

Correu: renal.lithiasis.lab@uib.es

servei-cientificotecnic