Comitè Ètic Extern

El Comitè d'Ètica de la Recerca de les Illes Balears (CEI-IB) està adscrit a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. El CEI-IB actua com a comitè ètic extern del BICUIB.

El CEI-IB s'encarrega d'avaluar totes les sol·licituds de cessió de mostres dirigides al BICUIB. Quan els projectes en què es faran servir les mostres no disposin d'un dictamen ètic previ, el CEI-IB avaluarà simultàniament el projecte i la sol·licitud de mostres.

A més, també avaluarà les propostes d'integració de noves col·leccions de mostres en règim de biobanc.