Missió i objectius

La missió del BICUIB és donar suport a la investigació biomèdica en el camp de la litiasi renal, promoure la investigació translacional i fomentar la col·laboració entre clínics i científics posant a disposició de la comunitat científica mostres de càlculs renals i dades clíniques associades, i complir amb les garanties ètiques, legals i de qualitat.

 

Els nostres objectius són:

 

  • Impulsar la investigació i la col·laboració entre investigadors clínics i científics del sector hospitalari, universitari, biotecnològic i empresarial.
  • Fomentar els projectes de recerca en litiasi renal.
  • Proporcionar assessorament tècnic, ètic i legal per a un maneig adequat de les mostres.
  • Assegurar la qualitat de les mostres i garantir els drets fonamentals dels donants.
  • Participar en altres xarxes nacionals i internacionals.
  • Promoure iniciatives de formació al camp de la litiasi renal.