Donants

donants

 

La donació de càlculs al BICUIB es farà mitjançant acords de dipòsit associats a consentiments informats.

 

Dipòsit de mostres

 

El BICUIB recull mostres de càlculs renals i garanteix el seu emmagatzematge i conservació correctes per a la cessió posterior amb finalitats de recerca biomèdica. Si voleu integrar una sèrie de càlculs renals al Biobanc, heu d'emplenar i signar la sol·licitud d'incorporació corresponent i remetre-la al mateix Biobanc mitjançant el formulari següent. 

La recollida de mostres es farà posteriorment a la signatura de l'acord d'incorporació de la col·lecció.

El procés d'incorporació consistirà en:

  1. Aprovació de les mostres per part del centre de procedència.
  2. Avaluació dels comitès científic i ètic del BICUIB.
  3. Avaluació del director científic del BICUIB.
  4. Signatura de l'acord d'integració corresponent.

El promotor de la integració de mostres i els seus col·laboradors hauran de fer servir el model de consentiment informat del BICUIB per a la recollida correcta de mostres si aquestes s'han obtingut després del 2 de desembre de 2011.

 

Iniciar tramitació

Donació de mostres

 

El BICUIB recull mostres de càlculs renals de donants afectats de litiasi renal. Els donants poden ser menors o adults.

Durant el procés assistencial habitual, aquells pacients que siguin donants potencials de càlculs renals rebran informació per part del metge, qui en sol·licitarà la col·laboració. El pacient haurà de signar el document de consentiment informat, on es detallen les característiques de la donació.

La investigació biomèdica requereix l'ús de mostres biològiques per realitzar estudis que permetin millorar els coneixements, la prevenció, el diagnòstic i/o el tractament de malalties, per la qual cosa és indispensable la col·laboració dels donants.

  

Protecció de dades

El BICUIB conserva totes les mostres i dades associades dels donants de manera codificada. Únicament el personal autoritzat pel Biobanc pot relacionar la identitat amb la informació codificada. Mitjançant aquest procés s'evita que els investigadors que sol·licitin mostres al Biobanc coneguin la identitat dels donants. Els resultats de la investigació mai no permetran la identificació de cap donant.

 

Consentiment informat

Després de rebre informació sobre el procés, el donant ha de mostrar el seu consentiment per escrit de manera voluntària i altruista per a la donació de les mostres i les dades.

El donant ha de llegir el consentiment informat detalladament i ha de consultar qualsevol dubte que li sorgeixi. Podrà negar-se a participar o retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense haver d'explicar-ne els motius i sense que això repercuteixi en la seva assistència mèdica.

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i objecció, així com obtenir informació sobre l'ús de les vostres mostres i dades associades. Per això, cal que us poseu en contacte amb nosaltres al correu electrònic <renal.lithiasis.lab@uib.es>.