Comitè Científic Extern

El Comitè Científic Extern s'ocupa de vetllar per la qualitat científica i tècnica del Biobanc.

Entre les seves funcions principals s'inclouen l'avaluació científica de les sol·licituds de cessió de mostres i les dades associades, l'avaluació de la incorporació de noves col·leccions de mostres i l'assessorament al director científic del BICUIB sobre l'adequació dels procediments establerts per assegurar la qualitat, seguretat i traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades.

 

Composició:

 

  • Isabel Llompart Alabern, cap del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases
  • Enrique Carmelo Pieras Ayala, cap del Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Son Espases
  • Joan Benejam Gual, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital de Manacor
  • Miquel Fiol Sala, director de l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes Balears (IdISBa)
  • Sebastià Crespí Rotger, membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Especialista en anàlisis clíniques.