Equipament tècnic

El Biobanc de Càlculs Renals de la Universitat de les Illes Balears (BICUIB) disposa d'un nodrit catàleg d'equipaments i eines al seu abast, que permeten desenvolupar les seves funcions amb l'eficiència i la rigorositat científica que la seva missió demanda.

D'entre l'inventari del BICUIB destaquen els següents elements:

 

  • Programari de gestió d'informació NorayBanks
  • Microscopi estereoscòpic PZO
  • Microscopi òptic
  • Microscopi electrònic d'escombrada Hitachi
  • Espectròmetre infraroig Bruker

 

Galeria: